Zloženie: rašelina, borovica, piesok, hnojivá
pH v H20: 4,5-5,5
Koncentrácia soli pod 2,0 g NaCl / dm3
Voľná forma, frakcia 0-30 mm