ibreza logo

Hadice

Hadica, zdrobnené tiež hadička, je špecializovaný predmet bežnej dennej potreby užívaný v mnohých odboroch ľudskej činnosti k transportu či k rozvodu tekutín a plynov na kratšiu vzdialenosť.

Go to Top