ibreza logo

Zváračky a príslušenstvo

Invertorové zváračky prinášajú do vašich dielní možnosť zvárania technológiou MMA, MIG, MAG a LIFT TIG.

Pri výbere zváračky je dôležité vedieť, že v domácich podmienkach sa spravidla používajú tri metódy zvárania. Každá má svoje výhody, nevýhody a možnosti pre zvárané materiály. Každá metóda tiež kladie iné požiadavky na skúsenosti a zručnosť. K tomu, aby ste sa mohli rozhodnúť, aký typ zváračky si vyberiete by ste mali poznať aspoň základné zváračské minimum, ktoré si popíšeme nižšie.

Elektródové zváranie

Tento typ zvárania má v domácich podmienkach najdlhšiu históriu a je dodnes najpoužívanejšie. S tyčovou elektródou, skladajúcou sa z drôtu obaleného plášťom sa asi niekedy stretol každý. Podomácky vyrábané zváračky dnes postupne nahradili invertorové MMA zváračky. Na moderných zváračkách jednoducho nastavíte aj zvárací prúd, ktorý sa odvíja predovšetkým od priemeru použitej elektródy. Odporúčané prúdy sú spravidla uvedené priamo v tabuľke na zváračke alebo v používateľskom návode.  Správne nastavenie prúdu chce aj trošku skúseností. Od zváračky vedú dva vodiče, z ktorých jeden pripojíte k zváranému predmetu, druhý vodič je vybavený kliešťami, do ktorých sa uchytí zváracia elektróda. Pri zváraní vzniká medzi elektródou a zváraným povrchom elektrický oblúk, ktorý taví kov v elektróde. Súčasne horí plášť elektródy a pri jeho horení vzniká ochranný plyn, ktorý bráni prístupu kyslíku zo vzduchu k tavenému kovu. Tým je zabránené oxidácii zvaru.

MMA zváranie sa dá naučiť relatívne jednoducho, aj keď to chce trošku tréningu. Než začnete zvárať naostro, skúste si urobiť niekoľko húseníc a cvičných zvarov. Priložte elektródu k zváranému kovu a akonáhle naskočí oblúk, pomaly ťahajte v smere zvaru. Vzdialenosť elektródy od zváracieho povrchu nesmie prekročiť 5 mm, inak oblúk zhasne. Ak elektródu príliš priblížite a začne sa k povrchu prichytávať, rýchlo ju oddiaľte, preto pre zváračku to znamená veľkú záťaž, ktorá by ju mohla poškodiť.

Zváračky a príslušenstvo

Go to Top