ibreza logo

Kryštalické a granulované hnojivá

Pevné (tiež nazývané tuhé) hnojivá sú aplikované rozmetadlami. Minerálne hnojivá môžu byť podľa spôsobu výroby kryštalické alebo granulované.

Podľa veľkosti častíc sú delené na – práškové (prevládajú častice menšie ako 1 mm), zrnité (častice spravidla 1-4 mm). Medzi priemyselné pevné hnojivá patrí napríklad draselná soľ, NPK, alebo dusičnan amónny. Organické, maštaľné a pevné hnojivá sú viac či menej homogénne zmesi s rôznym obsahom živín a v rôznom stupni rozkladu. Patrí sem maštaľný hnoj alebo komposty.

Najznámejšie pevné hnojivá: Močovina (hnojivo) – hnojivo obsahující močovinu; Liadok amonný 27 % N hnojivo s obsahom dusičnanu amonného; Liadok amonný 34 % N; DAM 390 (Dusičnan amonný s močovinou); DASA (zmes dusičnanu amónneho so síranom amonným); Síran amónný – hnojivo s obsahom síranu amóneho; SAM – hnojivo s obsahom síranu amónného a močoviny.

Viaczložkové hnojivá obsahujú hlavné živiny (makroprvky) ale aj doplnkové živiny (mikroprvky). Ich používaním je prihnojovanie zjednodušené a efektívnejšie. Podľa spôsobu výroby viaczložkových hnojív je ich možné rozdeliť na viaczložkové hnojivá zmiešané a viaczložkové hnojivá kombinované. Pokiaľ je v danom priemyselnom hnojive obsiahnuté živín viac, používa sa označenie viaczložkové čiže kombinované. Tie môžu byť dvojité (obsahujú dve živiny) alebo trojité čiže plné (obsahujú všetky tri základné živiny N, P a K). Niekedy sa vyčleňujú ešte mikrohnojivá, ktoré obsahujú prevažne stopové prvky. K sledovaným vlastnostiam viaczložkových hnojív patrí predovšetkým obsah prijateľných a vzájomný pomer týchto živín

Go to Top