Odstúpenie od zmluvy – ibreza.sk

POZOR! Tovar nesmie mať poškodený pôvodný obal ani nijako znehodnotený, inak nebude vrátenie tovaru akceptované.