VRÁTENIE TOVARU

Podľa zákona § 1829 občianskeho zákonníka (zákon č. 89/2012 Zb.) má zákazník právo zakúpený tovar vrátiť bez udania dôvodu, a to do 14 kalendárnych dní od dátumu prevzatia tovaru.

V prípade, že nie ste spotrebiteľ, teda tovar nakupujete v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti (o čom rozhoduje uvedené IČO na nákupnom doklade), právo na odstúpenie vám nevzniká.

Lehota na odstúpenie od zmluvy trvá 14 kalendárnych dní (nie pracovných!) a začína plynúť nasledujúci kalendárny deň po prevzatí tovaru spotrebiteľom.

Ku vrátenému tovaru vždy priložte vyplnený dokument Odstúpenie od zmluvy. Stiahnuť tu:

Odstúpenie od zmluvy – ibreza.sk

UPOZORNENIE:

1. Možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu sa nevzťahuje na tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa a tovar vyrobený na mieru (napr. tovar predávaný na metre)

2. Ak sa vráti tovar so zníženou hodnotou, má e-shop právo požadovať od spotrebiteľa úhradu nákladov súvisiacich s opravou a uvedením tovaru do pôvodného stavu. Podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. totiž spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.

3. Spotrebiteľ nemá nárok na náhradu nákladov na vrátenie tovaru!

4. Predávajúci má povinnosť vrátiť aj náklady na dopravu, avšak iba vo výške najlacnejšieho ponúkaného spôsobu doručenia (2.99e), pretože spotrebiteľ sa dobrovoľne rozhodol priplatiť si za doručenie kuriérom (tzv. dodatočné náklady viď § 9 ods. 3 zák. č. 102/2014). Vrátenie peňazí sa nevzťahuje na príplatkové služby napr. dobierka.

POZOR! Tovar nesmie mať poškodený ani nijako znehodnotený pôvodný obal , inak nebude vrátenie tovaru akceptované.