1) Úroda a spracovanie hroznového vína
2) Kachľové pece