Čerpajte vodu jednoducho zo sudov a nádrží! Čerpadlá sú dobrými pomocníkmi pri zavlažovaní, či prečerpávaní vody. U nás nájdete čerpadlá ako pre čistú vodu, tak pre vodu kalovú. V prípade absencie elektrickej energie v mieste použitia môžete využiť našu ponuku benzínových motorových čerpadiel s kvalitným orámovaním.

Čerpadlá pre bežné záhradné použitie v zásade môžeme rozdeliť na čerpadlá ponorné a povrchové.
Ako je možné z názvu tušiť, ponorné čerpadlá sú ponorené celé pod vodnou hladinou, povrchové čerpadlá sú umiestnené nad hladinou na povrchu.

Ponorné čerpadlo

Medzi najčastejšie používané typy záhradných ponorných čerpadiel patria predovšetkým čerpadlá vibračné alebo odstredivé (rotačné). Oba typy majú svoje výhody a nevýhody.

Vibračné čerpadlo vďaka svojej konštrukcii máva menší prietok, avšak spravidla disponuje výtlakom v rádoch desiatok metrov. Ďalšou nevýhodou týchto čerpadiel je vysoká citlivosť na znečistenie, preto sú vhodné predovšetkým pre čerpanie čistej vody zo studní a vrtov. Vibračné čerpadlo je tiež často využívané po doplnení tlakovým spínačom a vhodnou expanznou nádržou ako súčasť jednoduchého vodovodného alebo zavlažovacieho systému.

Odstredivé (rotačné) ponorné čerpadlo je menej náchylné na poškodenie zanášaním, už základné modely spravidla umožnia čerpať aj ľahko zakalenú vodu. Drahšie modely so zosilnenou konštrukciou bývajú opatrené drvičom nečistôt, vďaka čomu umožnia aj čerpanie splaškov z jám, septikov a podobne. Odstredivé čerpadlá majú často vysoký prietok, ich výtlak je však do istej miery obmedzený možnosťami čerpacej turbíny a bežne sa pohybuje okolo hranice 10 m. Výkonnosť čerpadla však veľmi rýchlo klesá s prečerpávacou výškou i dĺžkou hadice, preto sú spravidla vhodné skôr na prečerpávanie vody z miesta na miesto, použitie pre zavlažovanie kropením je veľmi obmedzené. Toto čerpadlo spravidla býva vybavené plavákovým spínačom, ktorý ich automaticky spína a vypína v závislosti na výške vodnej hladiny. Vďaka tomu sú často využívané k automatickému odčerpávaniu vody z rôznych priesakov a pod.

Go to Top