ibreza logo

Čerpajte vodu jednoducho zo sudov a nádrží! Čerpadlá sú dobrými pomocníkmi pri zavlažovaní, či prečerpávaní vody. U nás nájdete čerpadlá ako pre čistú vodu, tak pre vodu kalovú. V prípade absencie elektrickej energie v mieste použitia môžete využiť našu ponuku benzínových motorových čerpadiel s kvalitným orámovaním.

Čerpadlá pre bežné záhradné použitie v zásade môžeme rozdeliť na čerpadlá ponorné a povrchové.
Ako je možné z názvu tušiť, ponorné čerpadlá sú ponorené celé pod vodnou hladinou, povrchové čerpadlá sú umiestnené nad hladinou na povrchu.

Ponorné čerpadlo

Medzi najčastejšie používané typy záhradných ponorných čerpadiel patria predovšetkým čerpadlá vibračné alebo odstredivé (rotačné). Oba typy majú svoje výhody a nevýhody.

 

Go to Top