Sekery, kalačky a kliny

Sekera je ručný pracovný nástroj, používaný predovšetkým k opracovávanie dreva sekaním.

Sekera sa skladá z poriska a hlavy sekery. Hlava sekery má obvykle tvar klinu s otvorom, ktoré sa nazýva oko, v ktorom je potom pevne vsadené porisko. Porisko tvorí rukoväť nástroja, jedná sa de facto o krátku násadu tohto nástroja. Porisko býva v oku hlavy nástroja fixované klinom, hlava sekery potom môže byť ešte dodatočne fixovaná pomocou podlhovasté plechovej bezpečnostné zarážky, ktorá sa vkladá do oka v hlave sekery a je pevne spojená s poriskom (obvykle je pripevnená skrutky). Sekera je v praxi používaná predovšetkým k sekanie či tesanie do dreva, ku výrub stromov (tu sa používajú tzv. Drevorub sekery).

Používajú ju tesári, drevorubači, hasiči a mäsiari, v mäsiarstve slúži k deleniu väčších kusov mäsa či k sekanie kostí mŕtvych zvierat. Tesári zvyčajne používajú viac typov rôznych sekier, najbežnejšie je špeciálny tesárska sekera so širokým ostrím, tesárska širočina. V Kanade sa používa pre tamojšie drevorubačskú činnosť špeciálnej sekera (tzv. Dvojitá kanadská sekera resp. Kanadská sekera) s dvomi britmi respektíve s dvoma ostriami, v Európe sa tento typ sekery prakticky nepoužíva.

Sekery kalačky a kliny

Go to Top