ibreza logo

Sekery, kalačky a kliny

Sekera je ručný pracovný nástroj, používaný predovšetkým k opracovávanie dreva sekaním.

Sekera sa skladá z poriska a hlavy sekery. Hlava sekery má obvykle tvar klinu s otvorom, ktoré sa nazýva oko, v ktorom je potom pevne vsadené porisko. Porisko tvorí rukoväť nástroja, jedná sa de facto o krátku násadu tohto nástroja. Porisko býva v oku hlavy nástroja fixované klinom, hlava sekery potom môže byť ešte dodatočne fixovaná pomocou podlhovasté plechovej bezpečnostné zarážky, ktorá sa vkladá do oka v hlave sekery a je pevne spojená s poriskom (obvykle je pripevnená skrutky).

Sekery kalačky a kliny

Go to Top