ibreza logo

Postreky

Insekticíd je prípravok určený na ničenie hmyzu v jeho rôznych vývojových stupňoch. Insekticídy sa používajú v poľnohospodárstve, k ochrane zásob a tiež v oblasti hygieny a medicíny. Podľa toho, na ktoré vývojové štádium hmyzu pôsobí, sa rozdeľujú na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospelý hmyz).

Insekticidy rozdeľujeme podľa princípu účinku:                                  kontaktné – pôsobí pri priamom styku so škodcom (rastlina musí byť pokrytá po celom povrchu)                                                                                požerové – pôsobí po konzumácii insekticídu (alebo ním ošetrených častí rastlín)                                                                                                             dýchacie – pôsobia na škodcov parami s hĺbkovým účinkom – prenikajú do rastlinných orgánov v blízkosti vplyvu (tiež označované ako translaminačné = prenikajúce listom)                                                                                systémové / systemické – prenikajú do rastlinných štiav a sú rozvedené do celej rastliny (mnohé z nich možno aplikovať zálievkou); napr. neonikotinoidy, pirimikarb, sulfoxaflor, cyromazín.

Fungicíd je pesticíd používaný na hubenie húb, ktoré napádajú rastliny a pôsobí na nich ekonomické škody, respektíve pôsobí škody na výnose. Ako už názov napovedá ich úlohou je usmrtenie daného organizmu. Nasadenie fungicídov a iných pesticídov je v súčasnosti nielen v rozvinutých krajinách výraznou súčasťou integrovanej ochrany rastlín. Niektoré fungicídy sú zdraviu škodlivé aj škodlivé pre životné prostredie. Napr. Kuprikol. Jeho významnou zložkou je oxychlorid medi.

Herbicíd (z latinského herba – rastlina a gréckeho cidó – ničím) je pesticíd používaný na likvidáciu nežiaducich rastlín. Napr. burín alebo inváznych rastlín. Herbicídy sa používajú v poľnohospodárstve (nielen pre odstránenie burín ale aj pre urýchlenie dozrievania alebo uľahčenie úrody). Ale aj ďalších odboroch, napríklad pre odstránenie nežiaducich burín v rámci dopravných trás alebo mestskej údržby.

Postreky

Go to Top