ibreza logo

Postreky

Insekticíd je prípravok určený na ničenie hmyzu v jeho rôznych vývojových stupňoch. Insekticídy sa používajú v poľnohospodárstve, k ochrane zásob a tiež v oblasti hygieny a medicíny. Podľa toho, na ktoré vývojové štádium hmyzu pôsobí, sa rozdeľujú na ovicidy (ničí vajíčka), larvicidy (ničí larvy), ovilarvicidy (ničí vajíčka a larvy) a imágocidy (ničí dospelý hmyz).

Go to Top