ibreza logo

Vedrá a Vandlíky

Vedro je okrúhla nádoba na prepravu a uchovávanie najmä kvapalných, ale aj sypkých látok alebo drobných predmetov, zvyčajne s objemom od niekoľkých litrov do málo desiatok litrov. Vedrá patrili v minulosti k základnej výbave domácností, zvlášť pre dopravu vody. Dnes sa užívajú najmä ako nádoba na vodu pri upratovaní.

Go to Top