Fúriky

Fúrik je jednoduché mechanické zariadenie resp. ručný stroj slúžiaci pre manuálne prepravu materiálov, jednokolesové vozidlo. Ide o kombináciu dvoch jednoduchých strojov (páky a kolesá), ktorý slúži na prepravu najmä sypkých materiálov. Strojom podobnej konštrukcie a účelu sú vozíky.

Použitie fúrika je vhodné pre manuálny presun sypkých alebo dobre deliteľných materiálov, ako je zemina, tehly, piesok, odpad alebo lístie. Nehodí sa pre prepravu dosiek alebo dlhých predmetov (železných profilov a pod.). Obsah má 60-80 l. Pri preprave materiálu na nie celkom zaplnenom fúriku je vhodné ho vrstviť čo najbližšie k osi kolesa, aby sa zmenšila sila potrebná k pozdvihnutiu držadiel.

Skladajú sa z nasledujúcich častí:

  1. držadlá  2. vaňa na náklad – korba 3. koleso 4. opierka

Fúriky boli vyvinuté z vozíkov. Bolo jedným z prelomových vynálezov, lebo pre krátke vzdialenosti, ako napr. na stavbe, sa s ním na rozdiel od zvieratami ťahaných vozidiel dalo dostať prakticky všade. Hoci nemalo takú nosnosť ako veľká kára, unieslo napriek tomu viac ako priemerný človek. Pôvodne bolo stavané z dreva, v 20. storočí sa uplatnili oceľové rúrky a plech. Fúrik zvýšil celkovú efektivitu práce, urýchlil tiež (hoci nie priamo) priemyselnú revolúciu. V mnohých krajinách sa však, aj napriek výhodám fúrika, stále používajú na prepravu nosidlá.

 

Title

Go to Top