Home/Záhrada/Vedrá a nádoby/Sudy barely a kanistre

Sudy barely a kanistre

Sud (menších rozmerov Bečka), je utesnená valcovitá nádoba slúžiaca na prechovávanie kvapalín aj iných látok.

V potravinárstve sa sudy využívajú na uchovávanie alebo zrenie vína, piva, liehovín či medu, ale aj na skladovanie a prepravu suchých poľnohospodárskych plodín a výrobkov z nich a iných trvanlivých či konzervovaných potravín. Inak sa v sudoch môžu uchovávať farby, mazadlá, oleje, benzín, nafta a ďalšie kvapaliny aj pevnej látky. Sudy môžu byť drevené, plastové či kovové, s objemom niekoľko málo litrov až stoviek, zriedka až tisícov litrov.

Víno sa tradične uchováva v sudoch drevených, v novších časoch v sudoch kovových. Pivo tradične tiež v sudoch drevených, v súčasnosti však z pravidla v kovových či plastových. Tekutiny sa zo suda dostávajú cez čapový výpustný kohút (napr. Víno) alebo pípu (napr. Pivo), v prípade uchovávania iných surovín sa tak deje odobratím horného veka či pumpou.

Sudy barely a kanistre

Title

Go to Top