Hrable a Vidly

V tejto kategórii nájdete rôzne druhy hrablí a vidlí. Na hrabanie lístia a trávy. Sú vyrobené z vysoko kvalitnej ocele, odolné proti korózií. Majú pevnú oceľovú protišmykovú rukoväť pre extra komfortné a ľahké používanie.

V minulosti hrable slúžili predovšetkým k hrabaniu, zhrabovaniu alebo obracaniu najmä pokosených rastlín pri sušení sena a počas žatvy pri zbere obilnín (tu tvorili doplnok kosy) .V minulosti prevažovali celodrevené hrable. V dnešnej dobe sa hrable používajú najviac pre zhrabovanie hrubšieho smetia, napr. opadaného lístia, odrezaných konárov, zhrabovanie pokosenej trávy v parkoch a záhradách a ďalej tiež na urovnávanie povrchu. Takisto k vyhrabaniu koreňov, pakoreňov a zvyškov buriny na záhonoch. Na tieto účely sa lepšie hodia hrable kovové. Pre drobnú prácu niekedy miesto motyčky sa používajú kovové hrabličky (dĺžka okolo 30 cm).

Na násade je nasadená súčasť s vytvarovanými kolíkmi (hrabice). Hrabice bývajú drevené alebo kovové, môžu byť vyrobené aj z umelej hmoty. Vzhľadom k rozdielnemu účelu sa mnohé hrable navzájom líšia nielen podobou, ale aj veľkosťou, hmotnosťou a hustotou kolíkov.

Druhy vidlí

Poznáme mnoho druhov vidlý. Najčastejšie však vidly (klasické). Určené pre manipuláciu s hnojom a krátovlákené materiály, napr. lístie. Najčastejšie majú štyri hroty. V minulosti najpoužívanejší druh vidiel. Podávky (podávacie vidly) sú určené pre manipuláciu so senom a slamou. Bývajú opatrené tenšími ostrými hrotmi v menšom počte (poväčšinou tri, ľahšie napichovanie a snímanie dlhovlákeného materiálu). Môžu byť pomerne široké s veľmi dlhou násadu (cca 3m), slúžiace na stohovanie na „fúru“ alebo „poschodie“, kde z nich pomocník odoberá a urovnáva.

Rycie vidly sa používajú rovnako ako rýľ. Oproti rýľu sa ľahšie zapichujú do pôdy. Tu hroty bývajú celkovo masívnejšie a mávajú plochý tvar. Vidly na štrk sa používajú podobne ako lopata. Vďaka hrotom nimi možno štrk naberať ľahšie než lopatou. Dajú sa tiež používať na oddeľovanie štrku od zeminy, ktorá medzerami vo vidliciach prepadne. Bývajú masívnejšie a bývajú opatrené väčším počtom silnejších hrotov. Zvláštnym druhom vidiel je nástroj zvaný kopáč, čo je nástroj podobný bežným vidlám resp. podávkám, ktorý má hroty v polovici dĺžky zahnuté o 90 stupňov. Jedná sa o kombináciu vidlí a motyky. Nástroj slúži jednak k mechanickému posunu sena či slamy, ďalej tiež k uvoľňovaniu zľahnutej či udupanej slamy a sena.

Záhradné náradie s násadou zasielame iba cez DPD!

Title

Go to Top