ZLOŽENIE: kvalitný kompost, piesok a íl, upravená reakcia

  • substrát ťažšieho typu
  • vyšší obsah ílových častíc prispieva k lepšiemu zásobeniu rastlín živinami
  • špeciálne na pestovanie vodných a bahenných rastlín