Minerálne granulované NPK (Ca, Mg, S) 4-15-20 (5-2-13) s mikroživinami Cu, Mn a Zn.