Anorganické hnojivo na báze sekundárnych živín síry a vápníka.

Kvapalné hnojivo pre výživu a ochranu rastlín.