Všeobecný popis:
Bázická elektróda pre aplikácie vyžadujúce zaručené
mechanické vlastnosti. Kovový prášok v obale dáva vysokú
výťažnosť. Plynulé odtavovanie zaručuje rovnomerný vzhľad
zvarovej húsenice.
Hlavné použitie:
■ Nádrže.
■ Lodenice.
■ Žeriavy a dopravníky.
■ Kovové konštrukcie.