• Vzpriamene rastúca vetvená letnička určená najmä k rezu a k záhonovým výsadbu v zmesi 8 farieb plnokvetých kultivarov s pevným stonkou s výškou 80 cm. Listy sú vajcovité, zubaté. Vyžaduje slnečné stanovište. Neodporúčame priame organické hnojenie. Každoročné striedanie stanovište zabráni rozšíreniu fuzariózy (tzv. Padanie aster). V priebehu vegetácie ošetrujeme proti voškám, okrem priameho poškodenia saním, rozširujú vírusové ochorenia.