– kempingový varic na propán bután je urcený pre turistické úcely k príprave pokrmov
– je pripojený priamo k 2 kg propánbutánovej flaši
Plynová flaša nie je súcast výrobku