– na vypalovanie sadze a smolových usadenín v krboch a komínovom potrubí
– pravidelné používanie znižuje : 

  • spotrebu paliva
  • zvyšuje výhrevnost
  • zmenšuje riziko vzplanutia sadze v komínovom potrubí