Ratiomr plus lepová kniha na hlodavce je predpripravený výrobok, ktorý sa používa na kontrolu myší a potkanov a neobsahuje jedovaté látky. Je vhodná na vnútorné použitie, v pivniciach, skladoch, kuchyniach a iných pristoroch.