• Odrodu pestujeme na jesenný aj jarný zber. Je vhodná na priamy konzum, skladovanie i mraziarenské účely.