– Univerzálny gril s kombináciou ohniska a udiarne
Rozmery ohniska: 30×55 cm
Rozmery udiarne: 30×20 cm
Celkové rozmery grilu: 100/110* x 53 x 90/110*
* vrátane komína
– Na kryte ohniskovej časti je umiestnený teplomer na meranie teploty vnútorného priestoru pri zakrytom grilovaní
– Udiareň obsahuje záklopku na reguláciu procesu údenia a intenzity zadymenia údených produktov.
– Komín obsahuje záklopku na reguláciu procesu horenia pri grilovaní.