– na zabránenie usadaniu vtáctva
– využíva sa hlavne proti holubom a iným bežne lietajúcim vtákom