– 2 pevné akrylické vialy
– frézovaný povrch
– presnosť 0,5mm/m