Zloženie: vysoká rašelina, nízka rašelina, piesok, minerálne hnojivo NPK, mikroelementy
pH vo vode: 5,5 – 6,5
Koncentrácia soli pod 2,5 g NaCl / dm3
Voľná forma, frakcia 0-30 mm