Zloženie: rašelina, piesok, makro a mikroelementy
pH vo vode: 5,4 až 6,4
Koncentrácia soli pod 1,0 g NaCl / dm3
Voľná forma, frakcia 0-20 mm