Popis

Sekáč Strend Pro 981 250x20mm plochý SDS+

Podobný tovar:

Sekáč špicatý P-05505, 250mm

Plochý sekáč P-05511, 20x250mm

Dutý sekáč P-25080, 22x240mm

Sekanie je najstarší spôsob obrábania. Podstatou sekania je vnikanie ostria – rezného klina sekáča do materiálu, a to údermi kladiva na plosku sekáča. Sekanie sa používa na oddeľovanie častí materiálu.

Rozličné tvary sekáčov umožňujú vykonávať rôzne druhy sekacích prác. Sekáče sú vytvorené z nástrojových ocelí, pracovná časť (rezný klin) je tepelne spracovaná kalením, aby sa zvýšila tvrdosť, a tým aj životnosť ostria. Sekáč slúži často tam, kde sa pílkou alebo iným nástrojom nedostaneme.

1. Podľa tvaru a dĺžky obrysovaných čiar (priamka, kruh, krivka) zvolíme vhodný druh sekáča (tvar ostria) a veľkosť sekáča:

a) plochý sekáč s priamym ostrím

– na delenie drôtov, tyčí a pozdĺžne delenie plechov hrúbky do 3 mm
– na delenie vo vnútri plochy materiálu
b) krížový sekáč

– na presekávanie materiálu medzi vŕtanými otvormi do hrúbky 3 – 5 mm
– na oddeľovanie krátky častí plechov, ktoré nemožno vzhľadom na dĺžku ostria oddeliť sekáčom s priamym ostrím

2. Skontrolujeme bezchybný stav nástroja:

– rezná hrana sekáča musí byť ostrá a kolmá na jeho pozdĺžnu os
– uhol rezného klina sekáča musí byť nabrúsený v závislosti od tvrdosti sekaného materiálu (30° – 50° pre menej tvrdé – farebné kovy, 50° – 60 ° pre stredne tvrdé kovy – konštrukčná oceľ, 60° – 70° pre tvrdé kovy – nástrojová oceľ, kameň, atď). Nesprávny uhol spôsobuje otupenie ostria alebo väčšie deformácie na sekanom materiáli
3. Viditeľne obrysovaný plech položíme na tvrdú podložku, zvyčajne je to hrubšia platňa z ocele alebo nákova. Menej tvrdé podložky spôsobujú deformácie v sekanom mieste a zmenšuje sa presnosť práce.

4. Sekáč pevne uchopíme v strede tela, túto ruku chránime rukavicou. Sekáč umiestňujeme kolmo. Čím je väčšia hrúbka a tvrdosť sekaného materiálu, tým viac oddialime ostrie sekáča od rysky na stranu odpadu (prídavok na opracovanie 1 – 2 mm). Po dosekaní opracujeme výrobok na končený rozmer pilovaním.

5. Sekáme ráznymi údermi zámočníckym kladivom tak, aby ploska kladiva dopadala kolmo na plosku sekáča. Plechy v závislosti od hrúbky sekáme z jednej, najčastejšie však z obidvoch strán.

6. Plechy a drôty nepresekávame úplne z týchto dôvodov:

– pri úplnom odseknutí odlietavajú časti materiálu, predchádzame poraneniam, používame ochranné okuliare
– bezpečnejšie je jednu z častí naseknutého materiálu upnúť vo zveráku a druhú kliešťami alebo rukou (chránenou rukavicou) odlomiť
– pri úplnom preseknutí materiálu sa ostrie sekáča otupuje a poškodzuje povrch podložky

Nepoužívame sekáče, ktorých ploska je rozklepaná. Poškodenú plosku opravíme brúsením. Bezpečnejšia práca je so sekáčmi s gumovou ochrannou manžetou. Sekanie je namáhavá operácia, preto sa v praxi používajú mechanizované prostriedky. Prácu ľuďom uľahčujú zbíjacie, pneumatické alebo príklepové kladivá, ktorými sekáme betón, asfalt, murivo, kameň, atď.

Sekáč Strend Pro 981 250x20mm plochý SDS+

Wikipedia – sekáč