• Obsahuje minimálne 5 z našich vyššie popísaných odrôd listových šalátov.