• Bezpečnostný ventily
  • Pevný a vopred otestovaný vinyl
  • 2 vzduchové komory