Rukavice s konci prstov máčenými v polyuretánu.
Odporúčané použitie: montáž, kontrola a balenie malých súčiastok v suchom prostredí.
Odvetvie: automobilový priemysel, elektronika, logistika a skladovanie.