• 18 trysiek so 6 spínačmi pre nastavenie šírky pokrytia
  • nastavitelná prietoková rýchlost
  • možnost prispôsobenia rozsahu postreku
  • maximálny rozsah postreku: 340 m2