• Veľmi skorá odroda s krátkymi vetvami pre ťažšie a vlhkejšie pôdy. Plody sú menšie, guľovité, vyrovnané v tvare a veľkosti, stredne pevné. Sú určené pre samozásobenie alebo priamy predaj na trhu. Vyniká v horšej repnej alebo lepšie zemiakovej oblasti. Disponuje vysokým stupňom odolnosti voči plesni zemiakovej.