• Veľmi skorá odroda s datľovými (oválna hranatými) plody červenej farby a vynikajúcej chuti. Hmotnosť plodov je 20 – 25 g, skladovateľnosť dobrá, pevnosť strednej. Olistenie je riedke, je vhodné pre skleníky, fóliovníky aj na pole. Vyžaduje pravidelnú zálievku a dostatok živín.