PU tmel – polyuretánový tmel PU-40 – jednokomponentná tixotropná (nestekajúca) hmota bez obsahu silikónu, vhodná na lepenie a tmelenie materiálov. Je špeciálne určená na lepenie a utesnenie dielcov, vystavených vibráciám a dilatačným zmenám. Vhodné na lepenie a tmelenie pri montáži/opravách klimatizačných a odsávacích zariadení, pri výrobe a opravách motorových vozidiel, obytných prívesov a kontajnerov.

  • bezprostredne po aplikácii sa veľmi dobre viaže na spájaný materiál
  • výborná väzba/priľnavosť na väčšine stavebných materiálov
  • podmienečne opracovateľné brúsením
  • PU40 nemá korozívne účinky
  • vytvrdne bez zmršťovania a bubliniek