• Bezpečnostné ventily
  • Pevný a vopred otestovaný vinyl
  • 4 vzduchové komory