– pílový kotúč s klasickým ozubením
– pozitívny uhol čela 25°
– na priečné i pozdĺžne rezanie mäkkého i tvrdého dreva
– maximálny rozvod – 1/3 hrúbky kotúča na každú stranu