ZLOŽENIE: tepelne spracovaná vulkanická hornina

  • má nízku objemovú hmotnosť s veľkým množstvom kapilárnych aj nekapilárnych pórov
  • na zakoreňovanie mladých rastlín