– výnimocná pevnost
– vysoká molekulová hmotnost zmesi uhlíkových vlákien a fluóru
– teplotná odolnost od -200 ° C do + 260 ° C (v závislosti od hustoty pásky)
– pri zariadeniach s pracovnou teplotou vyššou ako 90 ° C odporúcame používat pásky s hustotou 1 g / cm3 alebo vyššou
– odolná voci takmer všetkým typom kyselín, zásad, rozpúštadiel, chemikálií atd. (s výnimkou fluóru, niektorých fluoridových chemikálií a roztavených alkalických kovov)
– velmi nízky koeficient trenia
– nehorlavá
– rovnaký vzhlad aj po dlhodobom používaní
– vysoká pevnost v tahu aj pri nízkych teplotách
– odolnost voci roztrhnutiu, najmä v súvislosti s ohýbaním a vibráciami
– zvukový elektrický izolacný výkon nezávisle od frekvencie a teploty
– pomerne zle rezistentná voci žiareniu gama