Olej vhodný do šnekových prevodoviek Vari, Terra,
KF, Robix atď.