Ultrazvukový elektronický odháňač určený pre inštaláciu do osobných vozidiel. Zabraňuje rozkousávání kabeláže hlodavcami ako sú myši, kuny, potkany, krysy, lasičky, tchory ai. Vydáva zvuk v ultrazvukovom pásme (nepočuteľný). Je vhodný pre použitie v osobných automobiloch s napätím akumulátora 12V, indikácia funkcie LED diódou. Neruší bežná elektronické zariadenia (rádioprijímača pod.). Automatické zapínanie a vypínanie na základe sledovania vyhodnocovanie svorkového napätia akumulátora. Počas prevádzky vozidla je prístroj vypnutý.