– nastavitelná velkost roztvorenia rukoväte
– ergonomická rukovät pre pohodlnú prácu
– neprilnavé cepele
– čepel s nákovkou pre tvrdé a suché drevo