• 3g
  • Tradičná obľúbená odroda skorej karotky s dlhším, takmer valcovitým koreňom, tupo ukončeným. Povrch je hladký, červenooranžový. Dužina je jemná, výbornej chuti, červenooranžová, často so svetlejším stredom. Plastická odroda pre skoré úrody. Zo 100 m² možno zožať 290 – 310 kg koreňov. Vegetačná doba 115 – 125 dní.
  • osivo ošetrené proti chorobám