• Syntetická populácie rozmnožovanie osiva vzniknutá krížením medzi Mätou piepornú (množia sa len vegetatívne) a ďalším druhom.