• Bezpečnostný ventil
  • Pevný a vopred otestovaný vinyl