optimálne zvolená zubová medzera pre jednoduchý rez