• Úrodný, neskorý hybrid vhodný do teplejších oblastí. Rastlina je vyššia, s jednou až dvoma odnožami. Zrno je guľovité, stredne veľké, oranžové a má vysoký podiel pukavosti. Zberá sa v plnej zrelosti.