• Bezpečnostný ventily
  • Pevný a vopred otestovaný vinyl