• Nenáročná kríkovitá trvalka v zmesi farieb, citlivá na mráz. V našich klimatických podmienkach ju pestujeme ako letničky či izbovú kvetinu ozdobnou pestrofarebnými listami. Odporúčame zaštipovať – odstraňovať tvoriace sa súkvetia, udržíme tým kompaktný tvar rastliny. Vyžaduje polotieň a miernu zálievku. Dlhodobé premokrenie substrátu môže viesť k hnitiu koreňov a k uhynutie rastliny. Hnojenie vykonávame ob dva týždne, pravidelne od marca do septembra roztokom výživová hnojív pre izbové rastliny s dekoratívnymi listami.