Na zelené hnojenie alebo krmovinárske použitie.

Výsevok: 1,6kg/100m2
Do miešanky 0,8kg horčice + obilnina 1kg/100m2